top of page
Zoeken

20 september Ventilus Project

Bijgewerkt op: 17 aug. 2023

Professor dr. Dirk Adang over hoogspanningslijnen


Tienenaar professor dr. Dirk Adang is verbonden aan de Universiteit Hasselt en gespecialiseerd in de biologische en gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Hij is ook expert bij de Hoge Gezondheidsraad en tevens voorzitter van de Permanente Commissie ‘Niet-ioniserende straling’. Binnen de NAVO nam hij deel aan verschillende militaire onderzoeksprojecten en werkgroepen rond gezondheid en elektromagnetische straling. Sinds juni 2021 is hij op vraag van de Vlaamse regering eveneens de gezondheidsexpert voor het Ventilus-project.

De nieuwe hoogspanningslijn Ventilus moet stroom van krachtige windmolens op zee dwars door West-Vlaanderen leiden over 82 km, waarvan 22 kilometer gloednieuwe bovengrondse verbindingen. Daar rijst veel verzet tegen wegens gevaar voor de volksgezondheid. Maar klopt dat wel?

Kom er alles over te weten op onze ontbijtvergadering op woensdag 20 september om 8 uur in de Food Port.Comments


bottom of page