Voornaam
Naam
Firma
foto
functie
Pascale
Lauwereys
Advocaat
Voorzitter